Risk officer MOB Verzekeringen CM-Vlaanderen (m/v/x)


Christelijke Mutualiteiten - Mutualités Chrétiennes

2018-09-20 13:01:35

Job location Schaarbeek, Brussels-Capital Region, Belgium

Job type: fulltime

Job industry: Insurance & Superannuation

Job description

Je bent geboeid door het reilen en zeilen van een verzekeringsonderneming en de manier waarop de onderneming haar strategie bepaalt om de juridische, financiële en operationele bedrijfsrisico's te managen. Je wilt een belangrijke en leidende rol spelen in de ontwikkeling en implementatie van een strategische visie op het risicobeheer, het risicobeheersysteem verder uitbouwen en beheren, risicoanalyses uitvoeren, erover rapporteren en adviezen formuleren aan de directie, management en bestuurders van de VMOB. Daardoor ben je de ideale collega voor de versterking van het managementteam van de verzekeringsonderneming van CM, de VMOB. Je coördineert en stuurt mee alle activiteiten rond compliance, risk en databescherming: van de collega's in jouw team tot management, directie en interne en externe controle. Je bent zelf mee verantwoordelijk voor de uitbouw van de eerste en tweede verdedigingslinie binnen de VMOB. Je ziet er mee op toe dat de interne controle van de bedrijfsprocessen goed georganiseerd wordt, je oefent controle uit, rapporteert daarover aan het management en je formuleert aanbevelingen. Bij CM als sociale verzekeraar waak je mee over de integriteit van de onderneming, de kwaliteit en veiligheid van de bedrijfsprocessen en de juiste toepassing van de regelgeving. En dat voor meer dan 1,2 miljoen verzekerde CM-leden. Daarbij zijn we volop in beweging, dus liggen er een pak uitdagingen en kansen op je te wachten: van de uitbouw van je afdeling, de verdere ontwikkeling van het risicobeheerssysteem en het ondersteunen van collega's en management. Je bent de motor van het ERM-team (Enterprise Risk Management). Samen met de compliance officer en je collega's zie je erop toe dat alle risico's volgens de vastgestelde regels en procedures geïdentificeerd en beheerd worden. Dat doe je door het opzetten en uitvoeren van audits en het monitoren van risico's op de werkvloer. Je volgt de wijzigingen in de wet- en regelgeving op en adviseert het management bij de implementatie ervan. Je sensibiliseert en adviseert je collega's over het operationeel risicobeheer, compliance en databescherming. Je werkt mee aan de redactie van verschillende rapporten voor de directie, statutaire organen, toezichthouders en het brede publiek. Je maakt deel uit van het managementteam en het Risico- en Auditcomité. Als sleutelfiguur werk je samen met jouw team je stuurt het overleg, beheer, ontwikkeling van het ERM-actieplan, toezicht op procedures en systemen voor interne risicocontrole op basis van visie CM, externe en interne regelgeving, de risicocartografie team rapportering garanderen en faciliteren van de risicorapportering volgens de regelgeving, verder uitbouwen van het risicobeheersysteem, redactie van interne en externe rapporten direct betrokken afdelingen overleg en intervisie met de collega's die actief zijn in het financieel en operationeel risicobeheer, compliance en databescherming binnen de brede CM-groep financiële afdelingen intervisie over de financiële rapportering en risicobeheersing business management en directie mee bepalen van de strategische bedrijfsdoelstellingen omtrent het risicobeheer, sturen, adviseren en begeleiden van interne stakeholders, opstellen jaaractieplan, uitvoeren van controles onze collega's in het veld ondersteunen van de directie, management en collega's van de verzekeringsactiviteiten in de CM-ziekenfondsen en de VMOB interne audit en juridisch departement deelnemen aan overleg interne audit, intervisie met juridisch departement over wetgeving, signaleren van wijzigingen, toezien op implementatie master of gelijkwaardig door ervaring praktisch thuis in werken met Microsoft-office, redactioneel werk, verslaggeving en rapportering vertrouwd met risicobeheer en verzekeringssector een goede kennis en ervaring inzake risicobeheer van een onderneming en kennis van of grote interesse in de regelgeving (Solvency II, verzekeringswetgeving) drietalig Nederlands, Frans, Engels Nederlands is je moedertaal, maar actief kunnen communiceren in Frans en Engels op diverse overlegfora is belangrijk sterk in communicatie mondeling en schriftelijk, overtuigingskracht, presentatievaardigheden van analyse naar inzichten sterke analytische vaardigheden omzetten in heldere aanbevelingen innovatief en ondernemend in ontdekken en initiëren van verbeterpunten en het onafhankelijk formuleren van aanbevelingen even sterk in werken in team als individueel organisatie in beweging zet mee de lijnen uit in processen en manieren van samenwerken sociale ondernemer-verzekeraar bij uitstek product en mens in evenwicht houden werk bij een toonaangevende speler CM-verzekeringen is hoofdrolspeler in zijn domein expertise in risk, compliance en databescherming van regelgeving naar praktijk grote structuur veel ruimte voor jouw aanpak én impact brede kijk op verzekeringen kruispunt tussen mensen en afdelingen loon en ext... Originele vacature is te vinden op StepStone.be - Maak nu een Jobagent aan op StepStone en vind je droombaan! Vind gelijkaardige jobs, informatie over werkgevers en carrièretips op StepStone.be!
Original job ad is published on StepStone.be - Set up a Jobagent at StepStone now and find your dream job! For similar jobs, information on employers and career tips visit StepStone.be!
La version originale de cette offre d'emploi est disponible sur stepstone.be - Créez maintenant votre Job Agent sur StepStone et trouvez le job de vos rêves ! Trouvez des jobs similaires, des informations sur les employeurs qui recrutent et des conseils de carrière sur stepstone.be!

Inform a friend!

location

Top