R&D Professional - circulaire economie


VITO

2018-10-05 01:02:09

Job location Mol, Flemish Region, Belgium

Job type: fulltime

Job industry: Science & Technology

Job description

VITO zet met haar onderzoeksprogramma 'Duurzaam Materialenbeheer' volop in op het versnellen van de transitie naar een circulaire economie. We zijn ervan overtuigd dat naast technologische innovaties ook breder maatschappelijke vernieuwingen bij beleidsmakers en bedrijven cruciaal zijn in deze transitie. Daarom ontwikkelen we raamwerken en tools voor publieke overheden en voor de industrie die ervoor zorgen dat het potentieel van de circulaire economie verder ontsloten wordt.Kijk naar de vacature op onze website voor voorbeelden van projecten! Je werkt in teamverband aan onderzoeksprojecten die de onderliggende mechanismen van de circulaire economie in kaart brengen. Je zet de opgedane kennis om in concrete tools en methodes. Deze tools en methodes ondersteunen beleidsmakers bij het evalueren van bestaand beleid en het inschatten van de economische, ecologische en sociale impact van toekomstig beleid. Je bouwt je netwerk met internationale dimensie verder uit met het oog op het aanboren van nieuwe opportuniteiten voor VITO in het speelveld van de circulaire economie. Je draagt ook bij tot het opstellen van offertes voor overheden en industriële klanten. Je vertaalt de resultaten in bruikbare adviezen voor overheden en industriële klanten. Je presenteert en publiceert de projectresultaten op (inter)nationale fora en zorgt ook voor kennisopbouw rond dit thema bij je teamleden. Je beschikt over een Master- of PhD diploma in de (bio-)ingenieurswetenschappen, industriële wetenschappen of economische wetenschappen. Kennis op het gebied van circulaire economie, duurzaamheid en transitiemanagement is een vereiste. Een doctoraatstitel is een pluspunt. Je hebt een breed overzicht van het huidige Vlaamse, Belgische en Europese beleid op het gebied van circulaire economie, materialenbeheer en duurzaamheid in het algemeen. Je hebt een klantgerichte houding en oog voor opportuniteiten. Enthousiasme en ondernemerschap zijn eigenschappen die jou typeren. Verder ben je een creatieve, flexibele denker en doener, vanuit een wetenschappelijk kritische instelling. Je bent communicatief sterk en in staat om je helder uit te drukken in het Nederlands en het Engels en dit zowel mondeling als schriftelijk. Een competitief salaris Verschillende extralegale voordelen waaronder vergoedingen, verzekeringen, bonus, een moduleerbaar pakket vakantiedagen Flexibiliteit in werkuren en werkplaats Innovatie is onze troef, we geven onze medewerkers de kansen om zich bij te scholen en bij te blijven binnen hun vakgebied, meer nog; we verwachten dit. De mogelijkheid om deel uit te maken van een internationaal ... Originele vacature is te vinden op StepStone.be - Maak nu een Jobagent aan op StepStone en vind je droombaan! Vind gelijkaardige jobs, informatie over werkgevers en carrièretips op StepStone.be!
Original job ad is published on StepStone.be - Set up a Jobagent at StepStone now and find your dream job! For similar jobs, information on employers and career tips visit StepStone.be!
La version originale de cette offre d'emploi est disponible sur stepstone.be - Créez maintenant votre Job Agent sur StepStone et trouvez le job de vos rêves ! Trouvez des jobs similaires, des informations sur les employeurs qui recrutent et des conseils de carrière sur stepstone.be!

Inform a friend!

location

Top