The open position you were searching has expired or taken down.

We do have some other openings nearby though, take a look at what else we offer.


New job

AW139 Captain 13 hours ago job location Warsaw City, Warsaw

Job Details Looking for a change in career or are you just missing the thrill of flying? Well, look no further- if you can meet the criteria below, p

Inform a friend!

New job

B1.3 Engineer 15 hours ago job location Warsaw City, Warsaw

Job Details GOOSE Recruitment are excited to be recruiting for a B1.3 Engineer on behalf of our client based in Poland.The role:Our client is looking

Inform a friend!

New job

SAP (S4HANA) PP Consultant, Polish speaking, On-site, Contract opportunity. 1 day ago job location Warsaw City, Warsaw

Pixie Services are currently looking for a Polish speaking SAP PP Consultant, to work with one of our global clients on an on-site, freelance contract

Inform a friend!

New job

Starszy Specjalista / Starsza Specjalistka ds. budowania relacji z klientem premium 20 hours ago job location Warsaw, Warsaw

Starszy/a Specjalista/ka ds. budowania relacji z klientem premiummBank to nie tylko liczby, ale przede wszystkim ludzie. Specjalizujemy si? w obs?udz

Inform a friend!

New job

Model Developer - Interest Rates & Balance Sheet Starszy Specjalista 20 hours ago job location Warsaw, Warsaw

Wymagane, Python, RMile widziane, GitTwój zakres obowi?zków, Ulepszanie metodologii rozwoju modelu, Opracowywanie, ulepszanie, analizowanie i dokume

Inform a friend!

New job

M?odszy Tester Oprogramowania (sektor bankowo?ci) 20 hours ago job location Warsaw, Warsaw

Wymagane, SQL, OracleSystem operacyjny, Windows, LinuxO projekcie, Masz ju? pierwsze do?wiadczenie zwi?zane z testowaniem oprogramowania i/lub pracowa

Inform a friend!

New job

Praktyki Studenckie w E100 20 hours ago job location Warsaw, Warsaw

E100 jest mi?dzynarodow? firm? z bran?y kart paliwowych i us?ug dla transportu. Karta paliwowa E100 to nasz g?ówny produkt a do niego oferujemy szer

Inform a friend!

New job

Starszy Specjalista ds. Szkole? i Rozwoju 20 hours ago job location Warsaw, Warsaw

W PwC naszym celem jest budowanie spo?ecznego zaufania i rozwi?zywanie kluczowych problemów.Jeste?my sieci? firm dzia?aj?c? w 155 krajach. Zatrudniam

Inform a friend!

New job

In?ynier ds. Ofertowania Instalacji Sanitarnych (HVAC) 20 hours ago job location Warsaw, Warsaw

 In?ynier ds. Ofertowania Instalacji Sanitarnych (HVAC)Zakres obowi?zków·        Analiza dokumentacji technicznej projektowej i przedmi

Inform a friend!

New job

Ekspert ds. Systemów OSS 20 hours ago job location Warsaw, Warsaw

Mile widziane, Python, SQL, Ansible, JenkinsTwój zakres obowi?zków, Opracowanie wymaga? technicznych dla systemów zarz?dzania sieci? telekomunikacy

Inform a friend!

New job

Nauczyciel j?zyka angielskiego 20 hours ago job location Warsaw, Warsaw

Firma ma ponad 20-letni? histori? i jest jedn? z najstarszych niepublicznych placówek edukacyjnych w kraju. Wysoki poziom edukacji oraz warunki pracy

Inform a friend!

New job

Koordynator ds. Rozwoju Logistyki 20 hours ago job location Warsaw, Warsaw

Leroy Merlin to sie? sklepów budowlano-dekoracyjnych nale??ca do ADEO, sk?adaj?cej si? z 32 przedsi?biorstw, dzia?aj?cych w 14 krajach. Oferujemy m

Inform a friend!

New job

Junior AP Accountant with Italian 20 hours ago job location Warsaw, Warsaw

Accenture is a leading global professional services company, providing a broad range of services in strategy and consulting, interactive, technology

Inform a friend!

New job

Analityk danych pomiarowych 20 hours ago job location Warsaw, Warsaw

Analityk danych pomiarowychOpis stanowiska:Osoba zatrudniona na tym stanowisku b?dzie odpowiedzialna za analiz? i ocen? stanu technicznego infrastrukt

Inform a friend!

New job

Backend Engineer - Growth- Mar Tech 20 hours ago job location Warsaw, Warsaw

About Glovo: Glovo is a Barcelona-based startup and the fastest-growing delivery player in Europe, Western Asia, and Africa. With food at the core o

Inform a friend!

New job

Pracownik HelpDesk IT 20 hours ago job location Warsaw, Warsaw

Podejmij wyzwanieCEL PRACY:administrowanie kontami w us?udze ADwsparcie u?ytkowników w zakresie systemów, us?ug i sprz?tu informatycznegoinstalacja,

Inform a friend!

New job

Remote PHP Developer @ Profitroom S.A. 20 hours ago job location Warsaw, Warsaw

Requirements: Minimum 3 years of professional experience, PHP, Laravel, Symfony, MySQL, OOP, Git, English, SOLID/Clean Code, Team player, Communicatio

Inform a friend!

New job

In?ynier Budowy / Specjalista / Specjalistka ds. Audytu 20 hours ago job location Warsaw, Warsaw

ERBUD to CZWARTA NAJWI?KSZA grupa budowlana w Polsce notowana na GWP*.Mamy 7 LINII BIZNESOWYCH. Specjalizujemy si? w budownictwie kubaturowym, in?ynie

Inform a friend!

New job

IT Auditor (Senior Specialist) 20 hours ago job location Warsaw, Warsaw

Oferta - IT Auditor (Senior Specialist)IT Auditor (Senior Specialist)Location: Warsaw, ul. Marynarska 12Form of employment: Employment contract, full-

Inform a friend!

New job

Junior E-Commerce Consultant Poland (m/f/d) 20 hours ago job location Warsaw, Warsaw

Your Tasks E-COMMERCE: We will make you an expert in Amazon Marketing and other marketplaces (e.g. Allegro) and you will be responsible for the e-c

Inform a friend!

New job

Specjalista ds. zakupów 20 hours ago job location Warsaw, Warsaw

RESPOL EXPORT-IMPORT Sp. z o.o.Hurtownia artyku?ów grzewczych, instalacyjnych i sanitarnychposzukuje osoby na stanowisko:Opis stanowiska:utrzymywanie

Inform a friend!

New job

Collections Team Leader 20 hours ago job location Warsaw, Warsaw

Accenture is a leading global professional services company, providing a broad range of services and solutions in strategy, consulting, digital, tech

Inform a friend!

New job

Majster budowy 20 hours ago job location Warsaw, Warsaw

Do Twoich obowi?zków b?dzie nale?e?:Kontrola jako?ci i terminowo?ci robót na powierzonym odcinku,Uzupe?nianie dokumentacji budowlanej - zgodnie z we

Inform a friend!

New job

Specjalista ds. Wspó?pracy z Partnerami IT 20 hours ago job location Warsaw, Warsaw

Opracowanie koncepcji technicznej dla zapyta? od klientów dotycz?cych zakupu komputerów, serwerów, macierzy itp.Przygotowanie ofert w zakresie prod

Inform a friend!

New job

Talent Advisor with Romanian 20 hours ago job location Warsaw, Warsaw

JTI Poland is part of Japan Tobacco International, a leading international tobacco company. We operate in 130 countries, employ over 45,000 people wor

Inform a friend!

Top