The open position you were searching has expired or taken down.

We do have some other openings nearby though, take a look at what else we offer.


New job

Specjalista ds. sprzeda?y 1 hour ago job location Wolomin, Mazowieckie

W TMSYS Sp. z o.o. zajmujemy si? rozwojem i dystrybucj? profesjonalnego oprogramowania CAD 2D/3D. ?wiadczymy zaawansowane us?ugi w zakresiemodelowania

Inform a friend!

New job

AP Accountant with German 1 hour ago job location Warszawa, Mazowieckie

W Cyclad wspó?pracujemy z najlepszymi mi?dzynarodowymi firmami technologicznymi, aby zwi?kszy? ich potencja? w dostarczaniu wyj?tkowych, nowoczesnych

Inform a friend!

New job

Agent ubezpieczeniowy 1 hour ago job location Ciechanow, Mazowieckie

Agent ubezpieczeniowy Miejsce pracy: CiechanówTwój zakres obowi?zkówsprzeda? produktów ubezpieczeniowych i finansowychdoradztwo i budowanie d?ugof

Inform a friend!

New job

Kurier/Dostawca Warszawa 1 hour ago job location Raszyn, Mazowieckie

Kurier/DostawcaWarszawaStuart jest aplikacj?, która powsta?a w 2015 roku. Dostarczamy zamówienia na terenie sze?ciu pa?stw, operujemy w ponad 150 mi

Inform a friend!

New job

M?odszy Specjalista/ka ds. Administracji 1 hour ago job location Warszawa, Mazowieckie

Twój zakres obowi?zkówWsparcie organizacyjne zespo?u oraz Zarz?du w realizowanych zadaniach.Nadzór nad prawid?owym przep?ywem informacji i obiegiem

Inform a friend!

New job

Programista C# (Senior) 1 hour ago job location Warszawa, Mazowieckie

Chcesz, aby Twoja praca mia?a znaczenie? W Enigma SOI zapewniamy bezpiecze?stwo Pa?stwu, Instytucji, Obywatelowi w formie sprz?towej i aplikacyjnej. D

Inform a friend!

New job

Menad?er Zespo?u Sprzeda?y 1 hour ago job location Siedlce, Mazowieckie

Menad?er Zespo?u Sprzeda?yMiejsce pracy: SiedlceTwój zakres obowi?zkówRozbudowa struktury sprzeda?owej podleg?ych AgentówRealizacja planu sprzeda?o

Inform a friend!

New job

Graphic Designer 1 hour ago job location Warszawa, Mazowieckie

Wymagania: Minimum 3 lata do?wiadczenia w agencjach reklamowych (digital / ATL / BTL)  Znajomo?? aktualnych trendów w szeroko poj?tej

Inform a friend!

New job

Doradca Klienta 1 hour ago job location Grojec, Mazowieckie

OCHNIK S.A. jest liderem w bran?y odzie?y i galanterii skórzanej. Twórcami sukcesu marki OCHNIK s? nasi Pracownicy. Do??cz do naszego zespo?u! Ob

Inform a friend!

New job

Spec. ds.wsparcia sprzeda?y rozwi?za? IT 1 hour ago job location Radom, Mazowieckie

Cze??!Jeste?my firm? doradczo – wdro?eniow?, z sukcesem dzia?aj?c? na rynku us?ug dla biznesu. ?Oferujemy doradztwo strateg

Inform a friend!

New job

M?odszy specjalista z niemieckim (A2-B2) 1 hour ago job location Warszawa, Mazowieckie

Obowi?zki:wprowadzanie danych oraz ich weryfikacjaopracowywanie i analiza danych projektuaktualizacja danych w systemach firmowychmonitorowanie przebi

Inform a friend!

New job

Specjalista ds. sprzeda?y 1 hour ago job location Piaseczno, Mazowieckie

Specjalista ds. sprzeda?yMiejsce pracy: PiasecznoTwój zakres obowi?zkówPozyskiwanie nowych klientów, oraz budowanie relacji z obecnymi klientamiNeg

Inform a friend!

New job

Regionalny Koordynator Sprzeda?y 1 hour ago job location Sierpc, Mazowieckie

Regionalny Koordynator Sprzeda?yMiejsce pracy: SierpcTwój zakres obowi?zkówRegularne odwiedzanie przydzielonych punktów sprzeda?y detalicznej;?cis?

Inform a friend!

New job

Specjalista ds.PR i Influencer Marketing 1 hour ago job location Warszawa, Mazowieckie

Jeste?my bardzo szybko rozwijaj?cym si? sklepem internetowym oferuj?cym unikalne kosmetyki do makija?u i piel?gnacji. Szukamy M?odszego Specjalist? ds

Inform a friend!

New job

Junior Brand Safety Manager 1 hour ago job location Warszawa, Mazowieckie

Junior Brand Safety Manager (Global Inventory Team)What you will do:Provide support to all brand safety-related questions;Obtain brand safety certific

Inform a friend!

New job

Magazynier 1 hour ago job location Pruszkow, Mazowieckie

Twój zakres obowi?zkówPrace w magazynie wysokiego sk?adowaniaLokowanie towarówZa?adunek i roz?adunekPrzygotowywanie komponentów na produkcj?Wystaw

Inform a friend!

New job

M?odszy Specjalista ds. SEM 1 hour ago job location Warszawa, Mazowieckie

Twój zakres obowi?zkówWsparcie w prowadzeniu analiz kampanii internetowych i raportowaniu wynikówUdzia? w wdra?aniu, koordynacji i rekomendacji dzi

Inform a friend!

New job

Projektant / Wdro?eniowiec Instalacji Technologicznych 1 hour ago job location Warszawa, Mazowieckie

Firma AB Industry specjalizuje si? w Uczciwym, Profesjonalnym i Terminowym prowadzeniu inwestycji przemys?owych. Projektujemy, wdr

Inform a friend!

New job

Praktykant/ka w zespole TAX Litigation 1 hour ago job location Warszawa, Mazowieckie

Je?eli lubisz wyzwania, my?lisz nieszablonowo i rozumiesz, ?e „podatki” maj? wiele wymiarów, a spór podatkowy mo?e znacz?co wp?yn?? na funkcjono

Inform a friend!

New job

Automatyk (M/K) 1 hour ago job location Legionowo, Mazowieckie

Automatyk (M/K)Miejsce pracy: LegionowoRekrutujemy dlaDla naszego Klienta, firmy produkcyjnej z bran?y spo?ywczej, poszukujemy Kandydatów zainteresow

Inform a friend!

New job

Doradca Ubezpieczeniowy 1 hour ago job location Warszawa, Mazowieckie

Twoja praca b?dzie polega?a na:• Aktywnym pozyskiwaniu nowych klientów• Profesjonalnym doradzaniu klientom w sprawach zwi?zanych z ubezpieczeniam

Inform a friend!

New job

Client Performance Specialist 1 hour ago job location Warszawa, Mazowieckie

Grupa dentsu jest globaln? sieci? komunikacji marketingowej odpowiadaj?c? swoj? ofert? na potrzeby ery cyfrowej. W jej sk?ad wchodz? marki:

Inform a friend!

New job

International Sales Specialist 1 hour ago job location Warszawa, Mazowieckie

Kilka s?ów o nas:Jeste?my firm? technologiczn? z Wroc?awia, posiadaj?c? w?asny produkt o globalnym zasi?gu. TimeCamp od lat jest wykorzystywany przez

Inform a friend!

New job

Specjalista ds. Marketingu B2B 1 hour ago job location Warszawa, Mazowieckie

Jeste?my grup? aplikacji zakupowych i jedn? z najszybciej rozwijaj?cych si? firm technologicznych w kraju. Wed?ug rankingu Deloitte, zajmujemy w tej k

Inform a friend!

New job

Ksi?gowa / Ksi?gowy 1 hour ago job location Zielonki, Mazowieckie

Oferta - Ksi?gowa / Ksi?gowyKsi?gowa / Ksi?gowyMiejsce pracy: Zielonki, Warszawa Zielonki, gmina Stare Babice k. Warszawy.Zakres obowi?zków:Ks

Inform a friend!

Top