The open position you were searching has expired or taken down.

We do have some other openings nearby though, take a look at what else we offer.


New job

Doradca Energetyczny 22 minutes ago job location Plock, Mazowieckie

Chcesz si? przebran?owi?, a mo?e zacz?? co? nowego? Nie mog?e? lepiej trafi?! Bran?a OZE jest jedn? z najbardziej rozwijaj?cych si? bran? na polskim

Inform a friend!

New job

Analityk Transformacji Biznesowej 22 minutes ago job location Warszawa, Mazowieckie

Analityk Transformacji BiznesowejWarszawaTwój zakres obowi?zków:·       wsparcie lidera w prowadzeniu projektów

Inform a friend!

New job

Wyszków - praca dla technika farmaceutycznego 22 minutes ago job location Wyszkow, Mazowieckie

Prywatna apteka w Wyszkowie zatrudni technika farmaceutycznego. Oferujemy:Stabilne zatrudnienie w oparciu o umow? o prac? Atrakcyjne wynagrodzenieDod

Inform a friend!

New job

Przedstawiciel Terenowy OZE 22 minutes ago job location Gostynin, Mazowieckie

1. Lubisz prowadzi? rozmow? i sprawia Ci to przyjemno???2. Masz prawo jazdy kategorii B?3. Czujesz satysfakcj? kiedy zrealizujesz za?o?one cele?Przeds

Inform a friend!

New job

Doradczyni/Doradca klienta 22 minutes ago job location Piaseczno, Mazowieckie

Doradczyni/Doradca klientaMiejsce pracy: PiasecznoTwój zakres obowi?zkówwspieranie klientów w wyborze najlepszych produktów i us?ug bankowychbudow

Inform a friend!

New job

Sprzedawca 22 minutes ago job location Ostroleka, Mazowieckie

SprzedawcaMiejsce pracy: Ostro??kaTwój zakres obowi?zkówobs?uga klientawykonywanie prac towarowych i porz?dkowychobs?uga kasyNasze wymaganiapozytywn

Inform a friend!

New job

Lektor / Nauczyciel j?zyka angielskiego 22 minutes ago job location Kozienice, Mazowieckie

Znasz dobrze j?zyk angielski i lubisz pracowa? z dzie?mi lub m?odzie??? Szukasz stabilnej i pewnej pracy na d?u?ej? Do??cz do naszego zespo?u! Jes

Inform a friend!

New job

Doradca ds. nieruchomo?ci 22 minutes ago job location Ostroleka, Mazowieckie

DEVELOPERGO Sp. z o. o. zmienia sposób patrzenia na obs?ug? klienta. W naszych oddzia?ach doradcy ds. nieruchomo?ci wspierani s? przez ekspertów fin

Inform a friend!

New job

Projektant SRK 22 minutes ago job location Radom, Mazowieckie

Projektant Sterowania Ruchem KolejowymTwój zakres obowi?zków: Przygotowywanie dokumentacji technicznej w zakresie sterowania ruchem kolejowym;Opraco

Inform a friend!

New job

Senior UI/ Graphic Designer 22 minutes ago job location Warszawa, Mazowieckie

W Listonic tworzymy ?wiatowej klasy aplikacje mobilne, które pomagaj? oszcz?dzi? czas, pieni?dze i prowadzi? zdrowszy styl ?ycia milionom u?ytkownik

Inform a friend!

New job

Sprzedawca 22 minutes ago job location Plock, Mazowieckie

SprzedawcaMiejsce pracy: P?ockTwój zakres obowi?zkówAktywna obs?uga Klienta zgodnie ze standardami FirmyRealizacja planów sprzeda?owychWykonywanie

Inform a friend!

New job

(Junior) Events Driver 22 minutes ago job location Marki, Mazowieckie

Cze??, tu 180heartbeats / JvM! Jeste?my niezale?n? kreatywn? agencj? znad Wis?y. Planujemy, tworzymy i dopieszczamy komunikacj?, która ekscytuj

Inform a friend!

New job

Sprzedawca – kasjer 22 minutes ago job location Marki, Mazowieckie

Sprzedawca – kasjerMiejsce pracy: MarkiTwój zakres obowi?zkówProfesjonalna obs?uga Klienta przy kasie fiskalnej i na sali sprzeda?y.Dbanie o w?a?c

Inform a friend!

New job

Kontroler Jako?ci / Specjalista ds. Kontroli Jako?ci 22 minutes ago job location Sochaczew, Mazowieckie

Firma ENERGOP SPÓ?KA Z O.O. jest d?ugoletnim do?wiadczonym dostawc? wysokiej klasy wyrobów ruroci?gowych i nowoczesnych rozwi?za? technologicznych

Inform a friend!

New job

starszy inspektor 22 minutes ago job location Radom, Mazowieckie

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor do spraw do

Inform a friend!

New job

Partner Care Specialist 22 minutes ago job location Warszawa, Mazowieckie

At Too Good To Go, we dream of a planet with no food wasteImagine if there was something we could all change today that would reduce global warming by

Inform a friend!

New job

Kurier/Dostawca Warszawa 22 minutes ago job location Józefos?aw, Mazowieckie

Kurier/DostawcaWarszawaStuart jest aplikacj?, która powsta?a w 2015 roku. Dostarczamy zamówienia na terenie sze?ciu pa?stw, operujemy w ponad 150 mi

Inform a friend!

New job

Starszy Specjalista SEO 22 minutes ago job location Warszawa, Mazowieckie

Starszy Specjalista SEOPowi?kszamy Zespó? SEO o osob? z do?wiadczeniem agencyjnym, która b?dzie potrafi?a samodzielnie zoptymalizowa? ka?d? stron?!&

Inform a friend!

New job

Specjalista ds. Rekrutacji i Szkole?/Radonice 22 minutes ago job location Pruszkow, Mazowieckie

  Jeste?my cz??ci? Grupy Rhenus, która jest jednym z wiod?cych dostawców us?ug logistycznych na ?wiecie. Grupa Rhenus ?wiadczy us?ugi

Inform a friend!

New job

Analityk ryzyka finansowego 22 minutes ago job location Warszawa, Mazowieckie

NA CZYM B?DZIE POLEGA? TWOJA PRACAWykonuj?c swoje obowi?zki, pomagaj?c innym, wywieramy pozytywny wp?yw na otoczenie. Osi?gaj?c codzienne sukcesy, sta

Inform a friend!

New job

Konsultant ds. Odzyskiwania Nale?no?ci - Call Center 22 minutes ago job location Makow Mazowiecki, Mazowieckie

Konsultant ds. Odzyskiwania Nale?no?ci - Call CenterMiejsce pracy: Maków MazowieckiTwój zakres obowi?zkówObs?uga kampanii wychodz?ce i przychodz?ce

Inform a friend!

New job

Operator III – Zak?ad Tektury 22 minutes ago job location Ostroleka, Mazowieckie

Operator III – Zak?ad TekturyMiejsce pracy: Ostro??kaTwój zakres obowi?zkówobs?uga maszyn i urz?dze? produkcyjnychprawid?owe dostarczanie nak?adan

Inform a friend!

New job

Automatyk w Dziale Utrzymania Ruchu (m/k) 22 minutes ago job location Ostroleka, Mazowieckie

Automatyk w Dziale Utrzymania Ruchu (m/k)Miejsce pracy: Ostro??kaTwój zakres obowi?zkówwykonywanie zaplanowanych oraz bie??cych napraw i remontów m

Inform a friend!

New job

Specjalista ds. Sprzeda?y I Marketingu 22 minutes ago job location Warka, Mazowieckie

Specjalista ds. Sprzeda?y I MarketinguMiejsce pracy: WarkaTwój zakres obowi?zkówSystematyczne nawi?zywanie relacji z nowymi kontrahentami.Sporz?dzan

Inform a friend!

New job

Key Account Manager 22 minutes ago job location Moszna-Parcela, Mazowieckie

Key Account ManagerMiejsce pracy: Moszna-Parcela (pow. pruszkowski)Twój zakres obowi?zkówsprzeda? us?ug logistycznych i dystrybucyjnychpozyskiwanie

Inform a friend!

Top