New job

Operator linii monta?owej 1 hour ago job location Plock, Mazowieckie

Oferta:Zatrudnienie bezpo?rednie w firmie produkuj?cej cz??ci samochodowe na podstawie umowy o prac?Wolne weekendyWynagrodzenie podstawowe + premie mi

Inform a friend!

New job

Brand Master 1 hour ago job location Plock, Mazowieckie

Brand MasterMiejsce pracy: P?ockTwój zakres obowi?zkówsprzeda? produktu w wyznaczonych punktachbudowanie wizerunku marki na rynkuprzekazywanie infor

Inform a friend!

New job

Doradca Klienta - Sprzedawca w salonie z akumulatorami 1 hour ago job location Plock, Mazowieckie

Doradca Klienta - Sprzedawca w salonie z akumulatoramiMiejsce pracy: P?ockTwój zakres obowi?zkówSprzeda? akumulatorówWymiana akumulatora w aucie kl

Inform a friend!

New job

M?odszy Przedstawiciel Handlowy ds. Monitoringu 1 hour ago job location Plock, Mazowieckie

M?odszy Przedstawiciel Handlowy ds. MonitoringuMiejsce pracy: P?ockTwój zakres obowi?zkówWsparcie Przedstawiciela Handlowego w realizacji zada? zwi?

Inform a friend!

New job

Specjalista / Specjalistka ds. Sprzeda?y w salonie firmowym Orange 1 hour ago job location Plock, Mazowieckie

Specjalista / Specjalistka ds. Sprzeda?y w salonie firmowym Orange Miejsce pracy: P?ockTwój zakres obowi?zkówSprzeda? us?ug Orange Polska.Edukowanie

Inform a friend!

New job

Admin AD/Exchange 1 hour ago job location Plock, Mazowieckie

Admin AD/ExchangePlockNR REF.: 1167292Hays IT Contracting to wspó?praca oparta na zasadach B2B. Nasza firma dopasowuje specjalistów IT do najciekaws

Inform a friend!

New job

Przedstawiciel Ubezpieczeniowy Premium 1 hour ago job location Plock, Mazowieckie

 Widzisz te benefity i szeroko si? u?miechasz:Szkolenia rozwojoweJasno okre?lon? ?cie?k? karieryKonkursy, które pozwol? Ci zwiedzi? ?wiat i zwi?kszy

Inform a friend!

New job

Manager ds. handlu LPG 1 hour ago job location Plock, Mazowieckie

Manager ds. handlu LPGMiejsce pracy: P?ockTwój zakres obowi?zkówKszta?towanie polityki handlowej i jej realizacjaOrganizacja i nadzór procesu zakup

Inform a friend!

New job

Hydraulic/ Plumber 1 hour ago job location Plock, Mazowieckie

Job description:The company located in Mazowieckie district, operates as an employment agency. One of its client is looking for applicants to work in

Inform a friend!

New job

Specjalista w Zespole Monitorowania Cyberbezpiecze?stwa? 1 hour ago job location Plock, Mazowieckie

Wymagane, Systemy cyberbezpiecze?stwa, IPS/IDS, FireWall, AntyVirus, SIEMSystem operacyjny, Windows, LinuxO projekcie, Poszukujemy kandydata do pracy

Inform a friend!

New job

Mened?er Obszaru Sprzeda?y 1 hour ago job location Plock, Mazowieckie

Mened?er Obszaru Sprzeda?yMiejsce pracy: P?ockTwój zakres obowi?zkówRekrutacja i wdra?anie do zespo?u nowych Doradców UbezpieczeniowychOdpowiedzial

Inform a friend!

New job

Elektroautomatyk 1 hour ago job location Plock, Mazowieckie

ElektroautomatykMiejsce pracy: P?ockTwój zakres obowi?zkówutrzymanie ruchu linii technologicznych i urz?dze? jej podleg?ych w zakresie automatyki i

Inform a friend!

New job

Mechanik / pomocnik mechanika 1 hour ago job location Plock, Mazowieckie

EWT Automotive Polska Sp. z o.o.  Autoryzowany dealer i serwis Pojazdów U?ytkowych Mercedes-Benz poszukuje pracowników na stanowisko:G?ówne zadan

Inform a friend!

New job

Projektant Bran?y Elektrycznej z uprawnieniami 1 hour ago job location Plock, Mazowieckie

KTI Poland S.A. jest mi?dzynarodow? firm? EPC oferuj?c? us?ugi z zakresu projektowania, realizacji dostaw i budowy w przemy?le naftowym, gazowym, petr

Inform a friend!

New job

Sprzedawca Samochodów Nowych 1 hour ago job location Plock, Mazowieckie

Sprzedawca Samochodów NowychMiejsce pracy: P?ockTwój zakres obowi?zkówProfesjonalna i kompleksowa obs?uga Klienta na terenie autoryzowanego salonu

Inform a friend!

New job

Specjalista ds. Serwisu Smarowniczego 1 hour ago job location Plock, Mazowieckie

Proponujemy prac? w pr??nie dzia?aj?cej i dynamicznie rozwijaj?cej si? firmie, o ugruntowanej pozycji na rynku. Pragniemy ci?gle rozwija? swoj? ofert?

Inform a friend!

New job

M?odszy specjalista ds. pozyskiwania partnerów biznesowych 1 hour ago job location Plock, Mazowieckie

M?odszy specjalista ds. pozyskiwania partnerów biznesowychMiejsce pracy: P?ockTwój zakres obowi?zkówWdra?anie nowy partnerów biznesowych w zakresi

Inform a friend!

New job

Projektant Bran?y Budowlanej z uprawnieniami 1 hour ago job location Plock, Mazowieckie

KTI Poland S.A. jest mi?dzynarodow? firm? EPC oferuj?c? us?ugi z zakresu projektowania, realizacji dostaw i budowy w przemy?le naftowym, gazowym, petr

Inform a friend!

New job

Kierowca / Magazynier 1 hour ago job location Plock, Mazowieckie

 Spó?ki partnerskie Suder & Suder i Suder Plus s? jednymi z najwi?kszych firm zajmuj?cych si? dystrybucj? cz??ci zamiennych do samochodów c

Inform a friend!

New job

Export Sales Specialist - rynek angloj?zyczny i niemieckoj?zyczny 1 hour ago job location Plock, Mazowieckie

Export Sales Specialist - rynek angloj?zyczny i niemieckoj?zycznyMiejsce pracy: P?ockRekrutujemy dlaPraca stacjonarna w Bochni k. Krakowa (woj. ma?opo

Inform a friend!

New job

Przedstawiciel Ubezpieczeniowy Premium 1 hour ago job location Plock, Mazowieckie

Przedstawiciel Ubezpieczeniowy PremiumMiejsce pracy: P?ockTwój zakres obowi?zkówBudowanie d?ugotrwa?ych relacji z Klientami – Klienci s? dla nas w

Inform a friend!

New job

Junior Mened?er Obszaru Sprzeda?y 1 hour ago job location Plock, Mazowieckie

Od prawie 25 lat tworzymy jedn? z najwi?kszych instytucji finansowych w Polsce, wyznaczaj?c standardy nowoczesnych ubezpiecze?.Je?li chcesz pracowa? z

Inform a friend!

New job

Production worker/Fitters - job offer in Poland free accomodation 1 hour ago job location Plock, Mazowieckie

Job description:The company located in Mazowieckie district, operates as an employment agency. One of its client is looking for applicants to work in

Inform a friend!

New job

Konsultant- Business Advisory- CFO Advisory w KPMG 1 hour ago job location Plock, Mazowieckie

<p>Zespó? realizuje projekty w zakresie doradztwa dla klientów w szeroko rozumianym obszarze rachunkowo-ksi?gowym. Zapewnia klientom wsparcie

Inform a friend!

New job

Magister Farmacji 1 hour ago job location Plock, Mazowieckie

   Poszukujemy Magistra Farmacji na ca?y etat oraz dodatkowe godziny! Obowi?zki:obs?uga pacjentów na najwy?szym poziomiesprzeda? leków oraz wyko

Inform a friend!

Top