Few advertisers do not entertain applications from outside of Belgium. Please click apply, to check if you are allowed to.

Elmos - PMO


Elmos

2020-06-30 19:12:18

Job location Brussels, Brussel, Belgium

Job type: all

Job industry: I.T. & Communications

Job description

Opdracht

De PMO regelt de praktische onboarding van nieuwe medewerkers op het programma.
De PMO draagt de programma/project methodiek uit bij de PM's en waakt er mee over dat zij de methodiek volgen.
De PMO ondersteunt de projectmanager in een aantal zeer praktische taken (aanmaken punteercodes, aanmaken SharePoint).
De PMO ondersteunt en challenget de Programma-manager in de opzet en de uitvoering van het programma en de onderliggende projecten.
De PMO verzamelt maandelijks de resource demand bij de PM's en zorgt voor een continue reality check van de resource demand op korte en middellange termijn; De PMO vraagt de PM om de impact van verschuivingen in effort, te verduidelijken in de doorlooptijd en totale workload. Hij ondersteunt de Programma manager in het overleg met de resource managers en de resource pool managers, bij het levelen van de demand binnen het programma en verwerkt de impact van verschuivingen in de roadmap ook in de demand.
De PMO verzamelt maandelijks alle kosten op programma niveau, geeft deze informatie door aan de projectmanagers. Hij maakt op basis van actuals, etc .... een analyse van de kosten evolutie en rapporteert hierover aan de Programma manager. Hij bespreekt dit met de PM (al dan niet samen met de Programma manager). Hij bereidt op basis van deze input het dashboard voor.
Indien uit de analyse (of mogelijks ook vanuit andere bronnen) blijkt dat een change request noodzakelijk is, begeleidt de PMO, de PM in het opstellen van de change request en stuurt de PMO de baseline bij in de kostenopvolging.
De PMO verzamelt de PSR's (en zorgt er vooral voor dat ze worden opgeleverd) en challenged deze (zowel op kosten, als mijlpalen en deliverables).
De PMO volgt de afhankelijkheden tussen de projecten in het programma op.
De PMO is aanwezig bij volgende meetings: Kernteam meeting, Stuurgroep, PM overleg. Hij maakt een verslag van kernteam meeting en stuurgroep en capteert de beslissingen en de todo's. Dit laatste geldt ook voor het PM overleg.
De PMO neemt een beperkt aantal administratieve taken op (Functionele groepen aanmaken en onderhouden, toegangen SharePoint regelen, vergaderoverzicht opstellen en onderhouden ...) De PMO zoekt hierbij zelf ondersteuning waar nodig.
De PMO onderhoudt de business case.
De PMO begeleidt de afsluiting van een project en zorgt er voor dat aan alle vereisten voldaan is. Hij zorgt ook voor de administratieve afsluiting van het project.
De PMO ondersteunt de Programma manager in het opzetten en uitwerken van het Benefits Realisation management op het programma.
De PMO deelt zijn ervaringen zowel binnen het eigen programma als binnen het hiërarchisch team (matrix werking).

Verwachte output binnen beiden

De programma manager wordt ondersteund op verschillende domeinen (kosten, resources, ..) en weet dat hij/zij kan vertrouwen op de kwaliteit van de aangeleverde data en analyses.
De programma manager hoeft zich geen zorgen te maken over het maandelijks demand-kosten-PSR proces. Dit loopt op wieltjes omdat de PMO dit proces begeleidt en de nodige communicaties doet en acties neemt.
De project managers weten dat zij bij de PMO terecht kunnen voor een aantal praktische zaken, maar weten ook dat de PMO hen kan helpen bij het volgen van de methodiek, het verzamelen van alle informatie ivm kosten, demand ... EN dat de PMO hen ook zal challengen waar nodig.
De programma manager en het kernteam kunnen er op vertrouwen dat alle todo's gecapteerd worden, beslissingen worden gearchiveerd en dat zij op een later tijdstip steeds kunnen terugvallen op deze informatie.

Inform a friend!

location

Top