Building Maintenance Manager (M/V)


STIB / MIVB

2018-10-12 01:02:00

Job location City of Brussels, Brussels-Capital Region, Belgium

Job type: fulltime

Job industry: Science & Technology

Job description

Als Building Maintenance Manager waarborg je de uitvoering van de activiteiten voor onderhoud, ruwbouw en afwerking met eerbiediging van de vastgelegde actieplannen. Je bent verantwoordelijk voor de omkadering van een team van 70 medewerkers en je beheert de samenwerking met onderaannemers. Je takenpakket omvat concreet het volgende : Strategie, Governance en Operationeel Beheer • Je stelt de streefdoelen en actieplannen voor jouw domein voor en brengt ze tot uitvoering. • Je bent verantwoordelijk voor het op één lijn brengen van en het contact opnemen met de verantwoordelijken van de andere Business Units over meer omvangrijke problemen. Technisch beheer, expertise en knowledge management • Je bent verantwoordelijk voor de toepassing van de specifieke technieken voor jouw domein, gekoppeld aan de pool van deskundigen. • Je garandeert het behoud van de kennis binnen je teams door de uitwerking van een meerjarenplan voor overdracht van de kennis (methodes en proces). • Je beschrijft en garandeert de toepassing van de processen en methodes conform de principes die door de transversale directies vastgelegd werden. • Je stuurt de gegevens door (reportings) die nodig zijn voor de opvolging van de indicators/KPI's. Budgetbeheer • Je draagt bij aan de voorbereiding van de budgetten en verzekert je van de uitvoering van de activiteiten binnen het kader van het verleende budget. Managementsystemen • Je stimuleert, ondersteunt en geeft opleiding over het gebruik van de managementsystemen (QSE, safety) binnen je Business Unit en controleert hun toepassing. • Je neemt de hiërarchische verantwoordelijkheid op voor preventie & welzijn en voor veiligheid. • Masterniveau. • Ten minste 8 jaar ervaring met onderhoudstechnieken, ruwbouw en afwerking en met onderhoudswerk. • Nederlandstalig en/of Franstalig met operationele kennis van de tweede landstaal; kennis van het Engels is een pluspunt. • Ervaring met teammanagement. • Goede kennis van de technieken voor asset management, langetermijnvisie op onderhoud en de levenscyclus van de Infrastructuur. • Goede kennis van MS Office, MS Project en Autocad. • Algemene kennis van de technieken voor renovatie, inrichting en onderhoud van de infrastructuren waarvoor hij/zij de verantwoordelijkheid draagt. • Extra troeven : kennis van de kwaliteitsprocessen (ISO, ecodynamisch label, …), kennis van de wetgeving betreffende de openbare aanbestedingen, stedenbouwkundige reglementeringen, algemeen reglement betreffende elektrische installaties enz. • Resultaatgericht, zin voor leiderschap, facilitator en stimulator van verandering, samenwerking, communicatie. • Een gevarieerde en boeiende functie in een dynamische en aangename werkomgeving. • Een bedrijf dat garant staat voor professionele stabiliteit, een lange termijn visie, en projecten die een impact hebben op het dagelijks leven en de mobiliteit van de mensen. • Persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden, via interne en externe opleidingen, maar ook met lange termijn carrièremogelijkheden. • Een kwalitatieve, professionele werkomgeving en een competitief salaris met extralegale voordelen zoals maaltijdcheque... Originele vacature is te vinden op StepStone.be - Maak nu een Jobagent aan op StepStone en vind je droombaan! Vind gelijkaardige jobs, informatie over werkgevers en carrièretips op StepStone.be!
Original job ad is published on StepStone.be - Set up a Jobagent at StepStone now and find your dream job! For similar jobs, information on employers and career tips visit StepStone.be!
La version originale de cette offre d'emploi est disponible sur stepstone.be - Créez maintenant votre Job Agent sur StepStone et trouvez le job de vos rêves ! Trouvez des jobs similaires, des informations sur les employeurs qui recrutent et des conseils de carrière sur stepstone.be!

Inform a friend!

location

Nearby jobs

Production Manager City of Brussels

Mixbereider City of Brussels

Beheerder Uitgifte Brandverzekering City of Brussels

Top